หน้าแรกTrade insightข้าว > รัฐบาลอิหร่านประกาศระงับการนำเข้าข้าวอินเดียเป็นการชั่วคราว

รัฐบาลอิหร่านประกาศระงับการนำเข้าข้าวอินเดียเป็นการชั่วคราว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/872556/872556.pdf&title=872556&cate=455&d=0

Login