หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > รัฐบาลมาเลเซียมุ้งเน้น 3 ด้านหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รัฐบาลมาเลเซียมุ้งเน้น 3 ด้านหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแนวทางในการสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ การเสริมสร้างฐานะการคลังของประเทศ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ และการทบทวนการใช้ค่าจ้างแบบก้าวหน้า

สำนักนายกรัฐมนตรี (PMD) กล่าวว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการคลังของประเทศโดยการเพิ่มรายได้และส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงและมีมูลค่าสูง ตลอดจนการสร้างหลักประกันด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยการวางกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ระดับโลก การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว ฮาลาล ชีวมวล กิจกรรมการทำฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานหมุนเวียน (RE)

 

จากการเป็นเผยข้อมูลของ PMD รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยภาคเอกชนยังคงเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการลงทุนที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีระดับสูงโดยรัฐบาลได้เสนอสิ่งจูงใจแก่นักลงทุนผ่านการปรับโครงสร้างอัตราภาษีตามรายได้ที่น่าดึงดูดเพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน อีกทั้ง ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) จะได้รับการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีและการแปลงเป็นดิจิทัลมาใช้ นอกจากนี้ โฟกัสยังจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของ MSMEs จากตลาดในประเทศไปสู่ตลาดโลก และการใช้ประโยชน์จากขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ

 

ในขณะเดียวกัน PMD กล่าวว่ารัฐบาลกำลังร่าง “แผนเศรษฐกิจ Madani” เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายหลักของรัฐบาลที่เป็นเอกภาพในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลกและภายในประเทศ ซึ่งแผนเศรษฐกิจของมาดานี จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม จะสอดคล้องกับนโยบายระยะกลางและระยะยาวหลายประการของมาเลเซีย รวมถึงแผนอุตสาหกรรมแห่งชาติ การทบทวนครึ่งระยะของแผนมาเลเซียฉบับที่ 12 และแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแห่งชาติ

 

 

ความคิดเห็น สคต.

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแนวทางในการสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวางกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ระดับโลก การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว ฮาลาล ชีวมวล กิจกรรมการทำฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานหมุนเวียน (RE) เป็นที่น่าสนใจว่าธุรกิจบริการและสินค้าฮาลาลของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเซีย อีกทั้ง รัฐบาลยังเตรียมเสนอสิ่งจูงใจแก่นักลงทุนผ่านการปรับโครงสร้างอัตราภาษีตามรายได้ที่น่าดึงดูดเพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน รวมไปถึง ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) สำนักงานฯ เห็นถึงแนวโน้มที่ธุรกิจ MSMEs ของมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของไทยจะได้รับอานิสงส์จากแผนเศรษฐกิจของมาเลเซียในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าฮาลาลของไทยที่เป็นที่นิยมของชาวมาเลเซีย

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศแผนเศรษฐกิจ Madani ในช่วงเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและรายละเอียดนโยบายการที่ช่วยผลักดันและส่งเสริม MSMEs ซึ่งนักลงทุนและผู้ประกอบการชาวไทยที่สนใจการทำตลาดในประเทศมาเลเซียควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login