หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9981_0_ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปนอกราชอาณาจักร-2560

แหล่งที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login