หน้าแรกTrade insightข้าว > ยูกันดายกเลิกภาษีนำเข้าข้าวจากแทนซาเนีย อุปสรรคใหม่ของไทยในการส่งออกข้าวมาแอฟริกาตะวันออก

ยูกันดายกเลิกภาษีนำเข้าข้าวจากแทนซาเนีย อุปสรรคใหม่ของไทยในการส่งออกข้าวมาแอฟริกาตะวันออก

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/900555/900555.pdf&title=900555&cate=455&d=0

Login