หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > มาเลเซียแข็งแกร่งขึ้นหลัง Covid-19

มาเลเซียแข็งแกร่งขึ้นหลัง Covid-19

ที่มา : Free Malaysia Today

การระบาดใหญ่ของเชื้อไววัสโควิด-19 สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย แต่ประเทศมาเลเซียสามารถข้ามผ่านวิกฤตในฐานะประเทศที่มีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพในการฟื้นตัว ตามรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Covid-19 รายงานว่า มาเลเซียมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอีก 5 ประเทศที่สำรวจ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มองโกเลีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในระดับ
มหภาค โดยยาสุฮิโกะ มัตสึดะ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำมาเลเซียกล่าวว่า ผลกระทบจากโควิด-19
ทำให้การจ้างงานและรายได้ครัวเรือนลดลง ยอดขายที่ลดลงในมาเลเซียลดลงในขณะที่การหยุดงานอยู่
ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการระบาดใหญ่นั้นไม่สม่ำเสมอ

ภายในประเทศมาเลเซีย บริษัทขนาดเล็กและครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับความเดือดร้อน และพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันตามรายงานโดยนายริริน ซัลวา ปูร์นามาซารี นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกกล่าวว่า เศรษฐกิจของมาเลเซียแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพ
และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี และได้รับการจัดอันดับให้ร่ำรวยที่สุด
ใน 6 ประเทศฯ ก่อนเริ่มมีการระบาดใหญ่

แม้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่ประเทศมาเลเซียยังคงเผชิญกับความท้าทายในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ โดยดัชนีจีนี (Gini Index) ยังคงลงทะเบียนในระดับที่ค่อนข้างสูงสำหรับประเทศที่ต้องการบรรลุสถานะรายได้สูง ดัชนีจีนีเป็นตัวชี้วัดการกระจายรายได้ของประชากร ซึ่งรัฐบาลควร
ให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวอย่างเท่าเทียม ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเสริมสร้าง
ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อปกป้องกลุ่มเปราะบาง เมื่อมองไปข้างหน้าเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ของการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นและการรวมกลไกการสนับสนุนเนื่องจากสภาพแวดล้อมการคลังที่มีจำกัด
และความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม โครงการตลาดแรงงานเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาทักษะและการเพิ่มทักษะเพื่อ
ให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองจะทำให้ความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในระยะยาว ยาสุฮิโกะกล่าวเสริม ทั้งนี้
ในเรื่องมาตรการการโอนเงินสด รัฐบาลมาเลเซียจะสามารถครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ได้ แต่จำนวนเงิน
ที่จัดสรรนั้นค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการโอนเงินสดให้ประชาชน
ในมาเลเซียยังคงถูกจำกัด ผู้ที่ได้รับฯ ไม่ได้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงได้

ความคิดเห็น สคต.

ในช่วง โควิด-19 ที่ผ่านมาประเทศมาเลเซียออกมาตราและกลยุทธ์เพื่อรับมือได้อย่างคุ้มค่า
โดยมาเลเซียออกมาตราที่มุ่งเน้นไปที่รากฐานของปัญหาและพัฒนาโครงสร้างเพื่อความยั่งยืน อาทิ การพัฒนาทุนมนุษย์โดยให้เงินอุดหนุนแก่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและแรงงานทักษะสูงถึง แม้ว่าในช่วงนั้น หลายประเทศจะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายประการ แต่มาเลเซียสามารถฟื้นคืนชีพเศรษฐกิจได้ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและมุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจในการเพิ่มการพัฒนาในภาคการขนส่งอุตสาหกรรมน้ำมัน
และก๊าซหรือเกษตรอัจฉริยะ  ซึ่งในฐานะประเทศที่มีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างมาเลเซีย จะสามารถสร้างความมั่นใจและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ โดยนักลงทุนไทยสามารถพิจารณา
การลงทุนในประเทศมาเลเซียเพื่อขยายโอกาสทางการค้าต่างประเทศต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login