หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > มาเลเซียมุ่งพัฒนาบุคลากรภาคการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

มาเลเซียมุ่งพัฒนาบุคลากรภาคการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

ที่มา : The Edge Malaysia

รัฐบาลมาเลเซียเร่งการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทข้ามชาติ (MNC) ที่กำลังย้ายฐานการผลิตและศูนย์การบริหารยังภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความมั่นคงด้านพลังงาน มาเลเซียมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI หดตัวลงร้อยละ 12 ในปี 2565 ในทางกลับกัน การลงทุนตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกลับมีการเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

มาเลเซียกำลังสร้างร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานในประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียน อีกทั้ง ยังเตรียมการขยายระยะเวลาใบรับรอง Nomad Pass ให้กับพนักงานฝ่ายการผลิต และสร้างมาตรการระยะสั้นอื่นๆ เช่น การอนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ในทุกสัญชาติที่ศึกษาในประเทศมาเลเซียสามารถอยู่และทำงานในมาเลเซียได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักเรียนชาวมาเลเซียซึมซับทักษะต่างประเทศจากนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมาเลเซีย

Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม กล่าวว่า บริษัทต่างชาติในมาเลเซียจะต้องมีส่วนร่วมในความพยายามพัฒนาความสามารถผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มความสนใจของนักเรียนในวิชา STEM และเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและแรงงานในมาเลเซีย

โครงการ Green Lane Pathway ของบริษัท Tenaga Nasional Bhd. หรือ (TNB) กำลังดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะโดยนำเสนอแหล่งพลังงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจ่ายพลังานสู่ศูนย์บริหารและจัดเก็บข้อมูลที่มาเลเซียกำลังผลักดันในประเทศเป็นศูนย์กลางของศูนย์บริหารและจัดเก็บข้อมูลของภูมิภาค เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทแห่งชาติที่ต้องการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ

 

ความคิดเห็น สคต.

ภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามองในฐานะพื้นที่ที่บริษัทระดับโลกกำลังเข้ามาสร้างฐานการผลิตและศูนย์การบริการและจัดเก็บข้อมูล ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากความพร้อมในด้านทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมในการเข้ามาลงทุนของบริษัทระดับโลก หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของมาเลเซียคือแรงงานที่มีคุณภาพทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีแนวโน้มในการที่บริษัทระดับโลกจะมาตั้งฐานการผลิตรวมไปถึงศูนย์บริหารและจัดเก็บข้อมูล สำนักงานฯ เห็นว่า มาเลเซียกำลังดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามายังประเทศ ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในด้านระบบการจัดการข้อมูล ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login