หน้าแรกTrade insightข้าว > มาเลเซียบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาล

มาเลเซียบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาล

ที่มา : สำนักงาน The Star

ดาโต๊ะ เสรี ฟาดิลลาห์ ยูซอฟ รองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเร่งดำเนินการบังคับใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลโดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาและการฝึกอบรม การบูรณาการเทคโนโลยี และความร่วมมือระดับโลก

อุตสาหกรรมฮาลาลให้บริการแก่ฐานผู้บริโภคชาวมุสลิมจำนวน 1.8 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเติบโตร้อยละ 2 ต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของมาเลเซียให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเศรษฐกิจฮาลาลมีมูลค่าประมาณ 3.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก และคาดว่าจะสูงถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 ในขณะที่มาเลเซีย มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 68.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะสูงถึง 113.2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 โดยอุตสาหกรรมฮาลาลไม่เพียงแต่ครอบคลุมในประเทศมุสลิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดตะวันตกอีกด้วย จาก ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์จะช่วยผลักดันการขยายตัวของตลาดสินค้าฮาลาลให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

เศรษฐกิจฮาลาลแบบครบวงจรจะต้องบูรณาการคุณค่าของความยุติธรรม ความจริง และสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ ซึ่งมาเลเซียมีความทะเยอทะยานในการเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล มาเลเซียมุ่งเน้นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธนาคารและบริการทางการเงินอิสลาม มาเลเซียปรารถนาที่จะเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานระดับโลก และนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมฮาลาลที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง ความต้องการสินค้าและบริการฮาลาลที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ไทย ออสเตรเลีย และบราซิล กลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพโดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน และ     ฮาลาลไม่ใช่การรับรองเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญอีกด้วย

มาเลเซียมีข้อได้เปรียบหลายประการในการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าฮาลาล ซึ่งรวมถึงกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งของรัฐบาลมาเลเซียผ่าน Recognised Foreign Halal Certification Body (FHCB) และ Halal Development Corp Bhd. (HDC) พร้อมด้วยกระทรวงและหน่วยงานมากกว่า 20 แห่ง ที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกฎระเบียบฮาลาล อีกทั้งมาเลเซียมีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการฮาลาล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรับรองและการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ

 

ความคิดเห็น สคต.

มาเลเซียเร่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศผ่านมุ่งเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาและการฝึกอบรม การบูรณาการเทคโนโลยี และความร่วมมือระดับโลกเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของโลก โดยความทะเยอทะยานในการเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาลมาจากตลาดฮาลาลทั่วโลกที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานฯ มองว่ามาเลเซียมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของโลกได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นคู่แข่งสำคัญของมาเลเซียในด้านสินค้าและบริการฮาลาล ในทางกลับกัน มาเลเซียยังมีความจำเป็นในการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารจากไทย เช่น เนื้อวัว ไก่ และส่วนประกอบอื่นๆ ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถสร้างความร่วมมือในการเป็นซัพพลายส่งออกวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตมาเลเซียได้อีกทางหนึ่ง

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

อ่านข่าวฉบับเต็ม : มาเลเซียบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาล

Login