หน้าแรกTrade insight > มาเลเซียครองตำแหน่งผู้นำในเศรษฐกิจอิสลามโลกเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

มาเลเซียครองตำแหน่งผู้นำในเศรษฐกิจอิสลามโลกเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

ที่มา : The Malaysian Reserve

Halal Development Corporation Bhd. (HDC) เปิดเผยว่าประเทศมาเลเซียครองตำแหน่งสูงสุดในดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอิสลามโลก (GIEI) เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน โดยการจัดอันดับในปี 2023 พบว่ามาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

HDC ได้รายงานสถานะของเศรษฐกิจอิสลามโลก (SGIE) ฉบับปี 2023/2024 ซึ่งจัดทำโดย Dinar Standards ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของรัฐบาล เศรษฐกิจฮาลาลทั่วโลก และผลกระทบทางสังคม โดยกล่าวว่ามาเลเซียเป็นที่หนึ่งในด้านการเงินอิสลาม อาหารฮาลาล สื่อและนันทนาการ โดยนับตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงาน SGIE มาเลเซียก็คว้าตำแหน่งที่ 1 มาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของประเทศต่อเศรษฐกิจอิสลาม อีกทั้งมาเลเซียยังอยู่ในอันดับที่สองด้านแฟชั่นอิสลาม อันดับที่สามในด้านเภสัชกรรมและอันดับที่ห้าในด้านการท่องเที่ยว

นาย Khairul Azwan Harun ประธาน HDC กล่าวว่าความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ตอกย้ำความก้าวหน้าที่ยั่งยืนในด้านระบบนิเวศฮาลาลของมาเลเซียนับตั้งแต่ก่อตั้ง HDC ในปี 2549 และมาเลเซียให้คำมั่นที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยการดำเนินการตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมฮาลาล (HIMP 2030) การเปิดรับเทคโนโลยี

และการแปลงระบบนิเวศฮาลาลให้เป็นดิจิทัล และ HIMP 2030 เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างครอบคลุมของอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย

มาเลเซียตั้งใจและคาดหวังความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตปีต่อปีของตลาดอาหารฮาลาล และได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฮาลาล ในปัจจุบัน มาเลเซียซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง พัฒนาและต่อยอดในระบบเศรษฐกิจฮาลาลถึง 84 แห่งทั่วประเทศ อยู่ในสถานะที่ดีในการปฏิบัติตามและมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงและยังยืนในเศรษฐกิจฮาลาลของมาเลเซีย

ความคิดเห็น สคต.

          Dinar Standards บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของรัฐบาล เศรษฐกิจฮาลาลทั่วโลก และผลกระทบทางสังคม ได้รายงานเศรษฐกิจอิสลามโลก (SGIE) ฉบับปี 2023/2024ซึ่งระบุว่าประเทศมาเลเซียเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจอิสลามโลก โดยมาเลเซียคว้าที่หนึ่งในด้านการเงินอิสลาม อาหารฮาลาล สื่อและนันทนาการ อีกทั้งมาเลเซียยังอยู่ในอันดับที่สองด้านแฟชั่นอิสลาม อันดับที่สามในด้านเภสัชกรรมและอันดับที่ห้าในด้านการท่องเที่ยว สำนักงานฯ มีความเห็นว่า ไทยสามารถเข้ามาแข็งขันในด้านอาหารฮาลาลได้ เนื่องจากความนิยมและรสชาติของอาหาร อีกทั้งประเทศไทยมีมาตรฐานการผลิตและส่งออกอาหารซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ในทางกลับกัน มาเลเซียกำลังดำเนินการขยายการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลมีความต้องการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตซึ่งไทยถือเป็นเป้าหมายหลักในการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกวัตถุดิบมายังมาเลเซียได้อีกทางหนึ่ง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

อ่านข่าวฉบับเต็ม : มาเลเซียครองตำแหน่งผู้นำในเศรษฐกิจอิสลามโลกเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

Login