หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ฟิลิปปินส์รีแบรนด์สโลแกนท่องเที่ยวใหม่ “Love the Philippines” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

ฟิลิปปินส์รีแบรนด์สโลแกนท่องเที่ยวใหม่ “Love the Philippines” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login