หน้าแรกTrade insightข้าว > ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าปลูกข้าวกินเองภายในปี 2570

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าปลูกข้าวกินเองภายในปี 2570

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login