หน้าแรกTrade insight > “พาณิชย์” พบเกษตรกร-ผู้ผลิต กำหนด 10 มาตรการเชิงรุก

“พาณิชย์” พบเกษตรกร-ผู้ผลิต กำหนด 10 มาตรการเชิงรุก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสต์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัด “การประชุมหารือกับกลุ่มผู้ผลิต และผู้ส่งออกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป (กลุ่มผักผลไม้ เช่น สัปปะรด ข้าวโพดหวาน ทูน่า seafood เครื่องดื่มและนม) และเกษตรกร” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ณ โรงงานเทพผดุงพร โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่จะเดินหน้า เพื่อนำรายได้เข้าประเทศและช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตต้นทาง
.
โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหารือ ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, ประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล, ประธานกลุ่มผัก-ผลไม้, ประธานกลุ่มเครื่องปรุงรส,กลุ่มสับปะรด, ข้าวโพดหวาน และเกษตรกรจากจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมหารือด้วย
.
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูปของประเทศตัวเลขเมื่อปี 2562 มูลค่ารวมกัน 870,000 ล้านบาท ปริมาณการผลิตทั้งหมดใช้บริโภคในประเทศร้อยละ 84 ส่งออกร้อยละ 16 สำหรับการส่งออกปีที่แล้วมูลค่า 579,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของการส่งออกรวมทั้งหมด อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูปของประเทศไทยนั้น ถือเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับ 10 ของโลก อย่างไรก็ตามก็มีสินค้าที่เราส่งออกเป็นลำดับ 1 ของโลกอยู่สามตัวด้วยกัน ประกอบด้วย สับปะรดกระป๋อง, มะพร้าวกะทิ และข้าวโพดหวานกระป๋อง
.
สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและแปรรูปของประเทศไทยนั้นได้ส่งออกแล้วเป็นมูลค่า 137,756 ล้านบาท สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออก ประกอบด้วย อาหารทะเลสำเร็จรูป, อาหารสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป, สับปะรดกระป๋อง, ผลิตภัณฑ์กะทิ และข้าวโพดหวาน อย่างไรก็ตามจากการหารือร่วมกันในวันนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และภาคเกษตรกรรวมทั้งผู้ประกอบการส่งออก แปรรูป เพื่อกำหนดมาตรการที่จะเดินไปข้างหน้าในช่วงวิกฤติโควิดและหลังวิกฤติโควิดประกอบด้วย 10 มาตรการในภาพรวม
.
? มาตรการที่1 ในภาวะวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลก เรามีความเห็นร่วมกันว่าถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่เราจะได้รับมือจับมือกัน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ในการทำประชาสัมพันธ์และทำการส่งเสริมการขายสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกกับผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยซึ่งจะเดินหน้าไปด้วยกัน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำคลิปขึ้นมา 10 ภาษา เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์กับสายตาชาวโลก
.
? มาตรการที่2 ทูตพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้ามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะจะต้องประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคเอกชนในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจอาหารสำเร็จรูปด้วยทุกเดือนถ้าเป็นไปได้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
.
? มาตรการที่3 จะกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ในการทำแผนเปิดตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ SME ได้มีโอกาส โดยเฉพาะตลาดสำคัญ (1) ตลาดอาเซียน (2) กลุ่มประเทศเอเชีย (3) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (4) กลุ่มประเทศรัสเซียและประเทศที่แตกออกมาจากรัสเซีย
.
? มาตรการที่4 กระทรวงพาณิชย์กับเอกชนจะร่วมมือกันเร่งรัดในการเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรของประเทศอังกฤษต่อไปโดยเร็ว
.
? มาตรการที่5 กระทรวงพาณิชย์ควรได้มีการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นช่องทางระบายสินค้าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้ผลิตแปรรูปและผู้ส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
.
? มาตรการที่6 จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ในเรื่องของการขนส่งในรูปแบบผลส่งต่างๆ ไม่ว่าจะอากาศทางเรือทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้การส่งออกสินค้าทางบกผ่านเวียดนามและลาวไปจีนก็ยังติดขัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรในการเร่งรัดดำเนินการเหล่านี้โดยเร็วต่อไป
.
รวมทั้ง ในส่วนของด่านไทยมาเลเซียที่ด่านนอกสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ จะเดินทางไปด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันการขนส่งทางบกสินค้าไปจีนอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางบริเวณด่านตงซิง ซึ่งผมได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งได้เร่งดำเนินการเปิดด่าน ถ้าเปิดด่านได้จะช่วยระบาย สินค้าไปยังจีนได้สะดวกขึ้น
.
? มาตรการที่7 จะใช้กลไกเกษตรพันธสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
.
? มาตรการที่8 กระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนจะช่วยกันส่งเสริมการบริโภคน้ำผลไม้ 100% ของไทย ซึ่งยังติดปัญหาอุปสรรคบางประการในเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่ยังกำหนดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีความหวาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และเอกชนไม่ได้ขัดข้องในประเด็นนี้ แต่เห็นว่ากรมสรรพสามิตควรจะได้ปรับปรุงทบทวนในเรื่องของความหวานที่เกิดจากผลไม้ธรรมชาติจริงๆ เพื่อส่งเสริมการดื่มน้ำผลไม้ของไทยให้มากขึ้นโดยไม่ไปเก็บหรือเพิ่มภาษีความหวานในส่วนของน้ำผลไม้ธรรมชาติ
.
? มาตรการที่9 กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้ห้องเย็นที่มีอยู่ 600 กว่าแห่งในประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ในการชะลอพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาดและมีผลกระทบทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำให้มากขึ้น
.
? มาตรการที่ 10 ขณะนี้การส่งออกสับปะรดกระป๋องที่เราส่งออกไปลำดับหนึ่งของโลกไปออสเตรเลียมีปัญหาในเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีค่อนข้างสูง กับการส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องที่เราส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปก็มีการตั้งกำแพงภาษีค่อนข้างสูง ก็จะมอบหมายให้พูดพาณิชย์ของเราเร่งเจรจา เพื่อคลี่คลายปัญหานี้ต่อไป เพื่อจะได้ทำตัวเลขส่งออกให้มากขึ้น และนำรายได้เข้าประเทศในช่วงนี้”
.
นี่คือ 10 มาตรการที่จะจับมือร่วมกันเดินหน้าต่อไปและช่วยกับชาวเกษตรกรได้ในที่สุด” นายจุรินทร์ กล่าว

Login