หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > “พาณิชย์” ขานรับ กนป.ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นรายปี

“พาณิชย์” ขานรับ กนป.ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นรายปี

กรมการค้าต่างประเทศรับลูกคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ออกประกาศกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO เป็นแบบรายปี โดยจะหมดอายุ 31 ธ.ค.ของทุกปี

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับการขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2563 โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มนอกโควตา WTO จะต้องขึ้นทะเบียนรายปี ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะมีอายุ 1 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี) โดยสามารถยื่นขอต่ออายุทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค.ของปีที่หมดอายุ

การออกประกาศฉบับนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) จากเดิมกำหนดให้ขึ้นทะเบียนครั้งเดียว และไม่มีวันหมดอายุ เป็นกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายปี เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของผู้นำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ส่วนผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม หรือนิติบุคคล ที่มีประวัติประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์ม สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์ม ขร.4 น้ำมันปาล์ม พร้อมเอกสารหลักฐานยื่นต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทรศัพท์ 0-2547-4734 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

Login