หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน งวดที่ 9 กิโลละ 66 สตางค์ ได้เงิน 14 ส.ค.นี้

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน งวดที่ 9 กิโลละ 66 สตางค์ ได้เงิน 14 ส.ค.นี้

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน งวดที่ 9 กิโลกรัมละ 0.66 บาท ชดเชยเป็นงวดที่ 4 ติดต่อกัน หลังราคายังต่ำกว่าประกันรายได้ ระบุเงินจะเข้าบัญชีเกษตรกรเร็วขึ้นวันที่ 14 ส.ค.นี้

img

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 11 ส.ค.2563 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ได้ลงนามในประกาศกำหนดราคาตลาดอ้างอิงงวดที่ 9 คิดราคาเฉลี่ยวันที่ 11 ก.ค.-9 ส.ค.2563 สำหรับผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมันที่ 18% มีราคาอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 3.34 บาท ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กก.ละ 4 บาท โดยจะจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ กก. ละ 0.66 บาท และจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันที่ 14 ส.ค.2563

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่วนต่างสะท้อนกับราคาที่แท้จริง และทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็วขึ้น โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กำหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็วขึ้นสำหรับปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7-9 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลงจาก 363.25 กก. เพราะเดิมคำนวณไว้ 8 งวด)
        
ก่อนหน้านี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้จ่ายงวดที่ 1 และ 2 แต่พอมาถึงงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผลปาล์มสูงกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อกก. งวดที่ 7 จ่า 0.82 บาทต่อกก. และงวดที่ 8 จ่าย 0.99 บาทต่อกก. ถือเป็นการจ่าย 4 งวดติดต่อกัน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 0.99 คูณด้วย 25 ไร่ คูณจำนวนกก. 242.17 กก. จะได้รับเงินส่วนต่าง 3,995.805 บาท

Login