หน้าแรกTrade insightดัชนีเศรษฐกิจการค้า > พาณิชย์ชี้ เงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มใกล้เข้าสู่กรอบเป้าหมายที่กำหนด

พาณิชย์ชี้ เงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มใกล้เข้าสู่กรอบเป้าหมายที่กำหนด

ที่มา : สำนักงานนโยบายเเละยุทธศาสตร์การค้า

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/12305

Login