หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ผู้นำเข้ารายย่อยของเคนยาประท้วงแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของกรมสรรพากรเคนยาใหม่

ผู้นำเข้ารายย่อยของเคนยาประท้วงแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของกรมสรรพากรเคนยาใหม่

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login