หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ผู้ค้าปลีกในประเทศเวียดนามกำลังฟื้นตัว

ผู้ค้าปลีกในประเทศเวียดนามกำลังฟื้นตัว

นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกำไรของผู้ค้าปลีกในประเทศเวียดนามเกือบแตะจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 และธุรกิจกำลังอยู่ในเส้นทางของการฟื้นตัว

บริษัทร่วมทุนหลักทรัพย์ SSI คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมามีกำไรเติบโตในไตรมาสที่ 4 และในปี 2567 จากการเร่งเบิกจ่ายสินเชื่ออุปโภคบริโภคและการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจระดับมหภาค โอกาสระยะยาวของผู้ค้าปลีกเวียดนามจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนจากการค้าแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าสมัยใหม่ รวมถึงแผนการระดมเงินทุนของแต่ละบริษัท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ผู้ค้าปลีกประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาแล้วโดยรายได้รวมจากการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี 2565 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3.01 พันล้านเวียดนามด่ง (127 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (GSO)

จากการสำรวจโดย Infocus บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ในเวียดนามลดลงเหลือ 54 คะแนนในเดือนมิถุนายน 2566 จาก 63 คะแนนในเดือนกรกฎาคม 2565

การสำรวจผู้บริโภคเชิงลึกของ PwC บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก ในปี 2566 ในเวียดนามยังเผยให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของพวกเขาอย่างมาก โดยร้อยละ 62 เลือกที่จะงดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม VNDIRECT Securities Corporation บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามกล่าวว่าตลาดกำลังฟื้นตัวด้วยสัญญาณที่สดใสในช่วงครึ่งหลัง โดยหวังว่าคำสั่งซื้อใหม่จากตลาดจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่เหลือ และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงจะยังคงกระตุ้นการบริโภคต่อไปการบริโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ในบ้านจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคต นอกจากนี้การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 สำหรับสินค้าจำเป็นต่างๆ เช่น อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ขนม และของใช้ในครัวเรือน คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สองต่อ โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าด้วยราคาที่ถูกลง และธุรกิจต่าง ๆ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ผลกระทบ

จากข้อมูลการสำรวจด้านเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามที่คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้น รายได้จากการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ลดจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 สำหรับสินค้าจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมาก โดยร้อยละ 62 เลือกที่จะลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกเข้าสู่ตลาดเวียดนามเนื่องจากมีความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดเพิ่มมากขึ้น

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login