หน้าแรกTrade insightเคมีภัณฑ์และพลาสติก > ผู้ค้าปลีกเกาหลีใต้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2566

ผู้ค้าปลีกเกาหลีใต้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2566

(ที่มา : สำนักข่าว The Korea times ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2566)

 

ผู้ค้าปลีก รวมถึงผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกาหลีใต้ พยายามในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท Coca-Cola เกาหลีใต้ ได้นำเสนอสินค้า Coca-Cola Zero และ Coca-Cola ขวด 1.25 ลิตร ที่มีการใช้ขวด Polyethylene Terephthalate (PET) รีไซเคิล ตัวบรรจุภัณฑ์ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 10% ที่ได้มีการบริโภคในประเทศ

 

นอกจากนี้ บริษัท Oriental Brewery (OB) วางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าเบียร์บรรจุขวด PET รีไซเคิลทางเคมีเป็นเจ้าแรกของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนขวด PET ทั้งหมดเป็นขวดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 25% ภายในปีหน้า โดยบริษัทคาดว่าจะลดการใช้พลาสติกได้ถึง 1,000 ตันต่อปี

 

เจ้าหน้าที่ของบริษัท OB กล่าวว่า “การลดการใช้วัตถุดิบพลาสติกเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในวาระที่สำคัญที่สุดของ OB ในปัจจุบัน การรีไซเคิลขวด PET ที่ใช้แล้วสำหรับสินค้าเบียร์ของเราไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ และเรากำลังดำเนินการรีไซเคิลวัสดุกระดาษที่ใช้แล้วสำหรับฉลากสินค้าของเราด้วย”

 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการพยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งถูกมองว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในเกาหลีใต้ E-mart ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้า private brand สินค้าอาหารพร้อมปรุง home meal replacement (HMR) ของห้าง ยี่ห้อ Peacock เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิดจากวัตถุดิบรีไซเคิลถึง 50% และตัวบรรจุภัณฑ์ผลิตจากไม้ไผ่และอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เจ้าหน้าที่ของ E-mart กล่าวว่า “จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้าอาหารพร้อมปรุงในประเทศ เราได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของขยะรีไซเคิล”

 

Lotte Mart เริ่มจำหน่ายสินค้า “Sweetel Tomato” ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ผู้ค้าปลีกระบุว่าสินค้ามะเขือเทศเป็นสินค้าที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากที่สุดในบรรดาสินค้าที่จัดจำหน่ายตลอดทั้งปี ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% สำหรับสินค้ามะเขือเทศทั้งหมด 22 รายการ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องด้วยจำนวนผู้บริโภคเกาหลีใต้ ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้บริษัทผู้ค้าปลีกและบริษัทผู้ผลิตอาหารหลายแห่ง เร่งเปิดตัวสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายเอง หรือการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ (ซึ่งข้อสุดท้าย จะเห็นได้ชัดในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่มีการนำกล่องขนส่งสินค้ามาใช้ซ้ำ)

 

ปัญหาขยะของเกาหลีใต้เป็นปัญหาสำคัญ นอกเหนือจากเป็นความใส่ใจของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันแล้ว มาตรการของรัฐในการแยกขยะที่เข้มข้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงในการทิ้งขยะที่ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้การตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่สนใจส่งออกสินค้ามายังเกาหลีใต้ จำเป็นที่จะเร่งศึกษา พัฒนา และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรองรับการความต้องการของตลาดเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

********************************************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวศีดา สมานมิตร
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login