หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ผลพยากรณ์ผลผลิต หอมหัวใหญ่ ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ผลพยากรณ์ผลผลิต หอมหัวใหญ่ ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร

Login