หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ผลพยากรณ์ผลผลิต มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ผลพยากรณ์ผลผลิต มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66)

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร

Login