หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ผลกระทบจากแผ่นดินไหวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

ผลกระทบจากแผ่นดินไหวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2567 เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.6 แมกนิจูด บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ของญี่ปุ่น ศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิชิกาวะ ในภูมิภาคโนโตะ (ห่างจากโตเกียวประมาณ   560 กิโลเมตร และห่างจากโอซากา 286 กิโลเมตร) อาจส่งผลระยะสั้นกับการส่งออก/นำเข้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่จังหวัดอิชิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เกิดแผ่นดินไหว และบริเวณใกล้เคียง

ปี 2565 การนำเข้าสินค้าไทยผ่านท่าเรืออิชิกาวะ มูลค่า 1,660 ล้านเยน หรือประมาณ 400 ล้านบาท ขณะที่นำเข้ามายังญี่ปุ่นทั้งหมด 3.5 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 8.5 แสนล้านบาท โดยสินค้าหลักที่ผ่านท่านี้ ได้แก่ เหล็กกล้า เส้นใยสังเคราะห์/สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารทะเล และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

ทั้งนี้ ในปี 2566 ญี่ปุ่นนำเข้าจากทั่วโลกผ่านท่าเรือโตเกียวเป็นหลัก โดยผ่านท่าเรืออิชิกาวะ  เป็นอันดับที่ 67 สำหรับสินค้าไทยที่เข้าไปอิชิกาวะนั้น นำเข้าผ่านท่าเรือโอซากาเป็นหลัก ขณะนี้ ยังมีการ   ปิดเส้นทางที่เข้าไปในพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ได้รับผลกระทบรุนแรง อย่างไรก็ดี แม้จะมีการลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง หากแต่มีการนำเข้าจากเขตอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า

————————————————–

ที่มา : http://www.nikkei.com

https://www.jetro.go.jp

งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา

2 มกราคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ผลกระทบจากแผ่นดินไหวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

Login