หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > ผลกระทบของสถานการณ์ในยูเครนแพร่กระจายไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในญี่ปุ่น

ผลกระทบของสถานการณ์ในยูเครนแพร่กระจายไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในญี่ปุ่น

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/765232/765232.pdf&title=765232&cate=1480&d=0

Login