หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ปี 2566 การค้ากัมพูชา-เวียดนาม ทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี 2566 การค้ากัมพูชา-เวียดนาม ทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 • ในปี 2566 การค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 6.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2565 ในขณะที่การส่งออกของกัมพูชาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37
 • ตามข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา (GDCE) ระบุว่า ในปี 2566 การค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนามมีมูลค่า 6.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่า 5.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกของกัมพูชามีมูลค่า 2.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และนำเข้า 3.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.9 โดยกัมพูชายังคงขาดดุลการค้ากับเวียดนาม
 • นาย Lim Heng รองประธานหอการค้ากัมพูชา เปิดเผยว่า กัมพูชาและเวียดนามเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันและมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีต่อกัน ซึ่งส่งผลให้การไหลเวียนของสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าของกัมพูชา ทั้งนี้ ยืนยันได้ว่ากำลังการผลิตสินค้าเกษตรของกัมพูชาเพิ่มขึ้นมากจากเดิม
 • เวียดนามเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับสินค้าเกษตรของกัมพูชา โดยมีผู้ค้าเวียดนามจำนวนมากมาซื้อสินค้าเกษตรจากกัมพูชาในแต่ละฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อส่งออกไปยังเวียดนามเนื่องจากฝ่ายเวียดนามมีเงินทุน โกดัง และโรงงานแปรรูปมากกว่ากัมพูชา และกัมพูชา-เวียดนามยังมีจุดผ่านแดนและโครงสร้างพื้นฐานมากมายที่เชื่อมต่อกัน
 • นอกจากการส่งออกและนำเข้าสินค้าแล้ว ปัจจุบัน มีนักลงทุนเวียดนามมาลงทุนในกัมพูชาในหลากหลายภาคส่วน เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรแร่ การขนส่ง และการเงิน เป็นต้น และยังมีความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งอีกด้วย

  โอกาส อุปสรรคและความเห็นของสำนักงานฯ

  1) เวียดนามเป็นประเทศนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ทั้งนี้ สินค้าที่กัมพูชาส่งออกไปยังเวียดนาม ได้แก่ ข้าว ยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วย มะม่วง และยาสูบ เป็นต้น

  2) กัมพูชาและเวียดนาม มีความสัมพันธ์อันยาวนาน โดยปัจจุบันกัมพูชากำลังก่อสร้างทางด่วนระหว่างพนมเปญถึงบาเวต (ชายแดนเวียดนาม) ลงทุนโดยบริษัท China Road and Bridge Corporation (CRBC) มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

  3) เนื่องจากเวียดนามมีเงินทุน มีคลังสินค้า มีโรงงานแปรรูปและมีตลาดส่งออกต่างประเทศมากกว่ากัมพูชา พร้อมกับมีชายแดนที่ติดกัน และสิ่งที่สำคัญมีข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งทำให้มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และยาสูบ อาจพิจารณาเข้ามาลงทุนในกัมพูชา เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม

  —————————

  ที่มา: Phnom Penh Post

  มกราคม 2567

  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ปี 2566 การค้ากัมพูชา-เวียดนาม ทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Login