หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น

b283c007-1dc0-4081-a3b2-3f52b4c16ab2

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login