หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ หัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซนต์เชื้อแป้ง

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ หัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซนต์เชื้อแป้ง

99f894c1-d389-40b0-a7f6-f6de4e8c929d

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login