หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

กำหนดมันสำปะหลัง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login