หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกมันสำปะหลังไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2532 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกมันสำปะหลังไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2532 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

2159_0_ว่าด้วยการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร-2532-50

แหล่งที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login