หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8425_0_การขอและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป-2559

แหล่งที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login