หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2559

0173_001

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Login