หน้าแรกTrade insightข้าว > ปธน. บองบอง มาร์กอส ประกาศจะผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการภายใน 2 ปี

ปธน. บองบอง มาร์กอส ประกาศจะผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการภายใน 2 ปี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/977268/977268.pdf&title=977268&cate=455&d=0

Login