หน้าแรกTrade insightทุเรียน > บริษัทต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนปลูกทุเรียนในลาวหวังป้อนตลาดจีน

บริษัทต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนปลูกทุเรียนในลาวหวังป้อนตลาดจีน

การปลูกทุเรียนใน สปป.ลาว มีการปลูกมากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ เช่น แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน และแขวงอัดตะปือ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีดินเหมาะแก่การปลูก ประกอบกับการขนส่งไปจีนผ่านรถไฟลาว-จีน ที่สะดวกขึ้นและทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลง

บริษัท Kim Nguyen Agriculture Development Import-Export มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ปากช่อง แขวงจำปาสัก กำลังขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 200 เฮกตาร์ และคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปจีนในปี 2025 ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ กำลังทำการทดลองปลูก จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 15 เฮกตาร์ สามารถให้ผลผลิตของทุเรียน 200 – 300 กิโลกรัมต่อต้น/ปี และในปีผ่านมาผลิตได้ 40 ตัน โดยจะเน้นปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ทที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้

ตามเว็บไซต์ Produce report เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทจากจีนหลายบริษัทกำลังทำการปลูกทุเรียนในสปป.ลาว เช่น บริษัท Jiarun Agriculture Development ได้ลงนามสัญญาปลูกทุเรียน พื้นที่ 2,667 เฮกตาร์ ใน สปป.ลาว

สปป.ลาว มีเป้าหมายส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรจากลาวไปจีน ซึ่งประกอบด้วย ถั่วลิสง 100,000 ตัน มันสำปะหลัง 100,000 ตัน เนื้อวัวแช่แข็งและตากแห้ง 100,000 ตัน มะม่วงหิมพานต์ 200,000 ตัน ทุเรียน 50,000 ตัน กล้วย 100,000 ตัน มะม่วง 100,000 ตัน ถั่วเหลือง 200,000 ตัน น้ำตาล 500,000 ตัน คาดว่าจะสามารถสร้างรายรับเข้าประเทศถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ

ที่มา :

เพจข่าว Target Magazine

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

Login