หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ Nvidia จากสหรัฐฯ เล็งตั้งฐานในเวียดนาม

บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ Nvidia จากสหรัฐฯ เล็งตั้งฐานในเวียดนาม

บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ Nvidia จากสหรัฐฯ เล็งตั้งฐานในเวียดนามdownload

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login