หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > บราซิลสวมมงกุฎจากสหรัฐอเมริกาสู่การเป็นผู้นำการส่งออกข้าวโพดของโลก

บราซิลสวมมงกุฎจากสหรัฐอเมริกาสู่การเป็นผู้นำการส่งออกข้าวโพดของโลก

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่เกษตรกรสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศในการส่งออกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชผลที่สําคัญมากกว่าประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ถดถอยลงเมื่อบราซิลคว้ามงกุฏ
เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนํา การเป็นผู้นำการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นถดถอยเนื่องจากบราซิลซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากข้อตกลงกับจีนเกี่ยวกับการจัดหาครั้งใหม่ ในขณะเดียวกัน เม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดชั้นนําอื่นๆ ของสหรัฐฯ กําลังเตรียมที่จะจํากัดการนําเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ประกอบ
ด้วยมากกว่า 90% ของการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง ของสหรัฐฯ
ส่วนแบ่งการตลาดการส่งออกที่ลดลงสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมข้าวโพดสหรัฐฯ มูลค่า 90,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศเพื่อทำเป็นอาหารปศุสัตว์ และการผลิตเอทานอลลดลงเช่นกัน การปลูกพืชที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายที่สุดของอเมริกาและความต้องการข้าวโพดของสหรัฐฯ ในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะลดลง ทำให้รายได้อาจได้รับผลกระทบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่า บราซิลมีแนวโน้มที่จะ ครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากขึ้น เอทานอลมีแนวโน้มสูงสุดและโปรตีนจากสัตว์มีแนวโน้มที่จะไม่เติบโตเร็วพอ
เกษตรกรในรัฐอิลลินอยส์ยังคงต้องการตลาดส่งออกที่ดีสําหรับข้าวโพดของสหรัฐฯ ในขณะที่ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ในบราซิลเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี
การส่งออกข้าวโพดที่หดตัวสะท้อนความท้าทายของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญเมื่อทศวรรษที่แล้ว เนื่องจากบราซิลเพิ่มการผลิตเพื่อป้อนอุปสงค์ของจีนที่พุ่งสูงขึ้น และในที่สุดก็คว้ามงกุฎซัพพลายเออร์ชั้นนํา
ปัจจุบันบราซิลนี้ครองตลาดส่งออกถั่วเหลืองทั่วโลก ซึ่งน้อยกว่าการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ บราซิลยังเป็น
ผู้ส่งออกสัตว์ปีก กาแฟ และน้ำตาลชั้นนําของโลก

การส่งออกข้าวโพดของบราซิลคาดว่าจะล้นตลาดโลกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเข้าสู่การเก็บเกี่ยวในฤดู
ใบไม้ร่วงของสหรัฐฯ แม้จะมีความต้องการจํากัด แต่เกษตรกรสหรัฐฯ ก็ขยายการเพาะเมล็ดข้าวโพดในปีนี้ ให้ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่ลดลงและสภาพอากาศในการปลูกที่ดี ทั้งนี้ ด้วยพืชผลบราซิลที่ล้นตลาด เกษตรกรข้าวโพดสหรัฐฯ อาจเห็นราคาลดลง สหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในอีกสามปี ข้างหน้าการปลูกข้าวโพดจะหดตัวลงจาก 94 ล้านเอเคอร์ในปัจจุบัน เหลือ 88 ล้านเอเคอร์ (356,123 ตารางกิโลเมตร)
สำหรับจีนได้เพิ่มรายชื่อโรงงานส่งออกข้าวโพดบราซิลที่ได้รับการอนุมัติ โดยเริ่มจัดส่งจากบราซิลอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านั้นการนําเข้าข้าวโพดจํานวนมากของจีนมาจากสหรัฐฯ และยูเครน ต่อมา บราซิลมีความสามารถในการเพิ่ม พื้นที่เพาะปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการของจีนในแบบที่สหรัฐฯ ไม่ทํา
จนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2566 ยอดขายข้าวโพดของสหรัฐฯ ส่งออกไปยังจีนเพื่อจัดส่งก่อนการเก็บเกี่ยว ครั้งต่อไปลดลง 48% จากปีที่แล้ว การนําเข้าข้าวโพดโดยรวมของจีนจากสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 10% ในปีนี้ เนื่องจากผู้นำเข้ารออุปทานที่เพียงพอของข้าวโพดบราซิลในราคาถูก โดยอ้างถึงข้อเสนอข้าวโพดของบราซิลที่มีราคา
ต่ำกว่าราคาของสหรัฐฯ ถึง 30 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ลดลงเป็นประวัติการณ์ ยอดขายส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ทั้งหมดในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2023 ต่ำที่สุด อย่างน้อยในรอบ 22 ปี
ผู้ส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงจากอุปทานของบราซิลที่ราคาถูกกว่าและดอลลาร์ที่แข็งค่าซึ่งทําให้ผลผลิตมีราคาแพงขึ้นสําหรับส่งออกไปในต่างประเทศ การส่งออกข้าวโพดของ สหรัฐฯ ในปีการตลาด 2022/23 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2023 ปัจจุบันคาดการณ์ไว้ที่ 43.817 เมตริกตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษที่คิดเป็นส่วนแบ่ง 24.8% ของการค้าโลก การส่งออกที่คาดการณ์ไว้ของบราซิล
อยู่ที่ 55 ล้านเมตริกตัน สูงเป็นประวัติการณ์
การเติบโตอย่างรวดเร็วในการผลิตข้าวโพดของบราซิลได้มาแทนที่การส่งออกข้าวโพดส่วนใหญ่จากยูเครน
นับตั้งแต่การรุกรานของรัสเซียเป็นส่วนแบ่งข้าวโพดของยูเครนในตลาดโลกที่น้อยที่สุด และเป็นอันดับสองของสหรัฐฯ เป็นประวัติการณ์ เมื่อมีภัยแล้งที่รุนแรงทําให้การผลิตลดลงและทําให้ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สหรัฐฯคาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2023/24 จะมีปริมาณ 53.342 ล้านตัน ซึ่งยังคงมีปริมาณน้อย ซึ่งบราซิลมีแนวโน้มผลิตได้ 56 ล้านตัน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลมีผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองเพียงพอสำหรับการส่งออกข้าวโพด ซึ่งการส่งออกข้าวโพดของบราซิลเป็นไปตามเป้าหมายที่จะถึง 56 ล้านตันในปีนี้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่มีภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผล กระทบต่อการผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ ประกอบกับความก้าวหน้าของบราซิลที่พัฒนาการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุง โลจิสติกส์การขนส่ง เช่น การรวมเส้นทางการส่งออกทางตอนเหนือ ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศกับจีน
ซึ่งได้เพิ่มจํานวนผู้ส่งออกข้าวโพดของบราซิลที่ได้รับการอนุมัติให้จัดส่งข้าวโพดก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นเช่นกัน ถือเป็น
โอกาสทางการค้าอย่างสูงของบราซิลในการเป็นผู้นำการส่งออกข้าวโพดในตลาดโลก โดยบราซิลถือเป็นผู้ผลิตข้าวโพด
รายใหญ่อันดับสาม และผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่อันดับสองของโลก คาดว่าจะขยายมูลค่าการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว

ที่มา:

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login