หน้าแรกTrade insightข้าว > บราซิลประเมินการผลผลิตข้าวต่ำที่สุดในรอบ 25 ปีเนื่องจากภัยแล้ง

บราซิลประเมินการผลผลิตข้าวต่ำที่สุดในรอบ 25 ปีเนื่องจากภัยแล้ง

บราซิลสามารถผลิตข้าวได้ต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี ในปี 2022/23 ที่ 7 ล้านตัน เกิดจากภัยแล้ง ที่ยืดเยื้อในรัฐ Rio Grande do Sul ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตข้าวรายใหญ่ และทำให้เกษตรกรมีกําไรต่ำ

ตามรายงานเกษตรกรบันทึกผลกําไรน้อยที่สุดผลักดันให้ลงทุนในการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองมากขึ้นซึ่ง ให้ผลกําไรที่ดีขึ้น เป็นผลให้พื้นที่เพราะปลูกข้าวของบราซิลลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าผลผลิตที่ดีขึ้นจะทําให้ผลผลิตมีราคาค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ยังมีการบริโภคอาหารจานด่วนเพิ่มขึ้นในหมู่ชาวบราซิลเนื่องจากผู้คนแสวงหาความสะดวกสบายลดความต้องการข้าวและธัญพืชอื่น ๆ ในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้นชาวบราซิลส่วนใหญ่จับคู่ข้าวกับถั่วซึ่งต้องใช้เวลาในการปรุง อาหารนาน ทําให้ชาวบราซิลจํานวนมากลดการบริโภคอาหารมื้อนี้เพื่อลดเวลาการเตรียมอาหารที่สั้นลง

สําหรับปี 2023/24 (เมษายน 2024 – มีนาคม 2025) คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่ 1.38 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งเป็นแนวโน้มขาลงที่มีผลทำให้ค่าบํารุงรักษาที่สูง นอกจากนี้ การคาดการณ์การผลิตข้าวเปลือกเบื้องต้นอยู่ที่ 6.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.7 สอดคล้องกับการลดลงของพื้นที่ปลูก

อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2023/24 อาจมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 7.32 ล้านตัน/ เฮกแตร์ ซึ่งเป็นผลผลิต ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากการเก็บเกี่ยวในปี 2022/23 ตามการคาดการณ์เบื้องต้น การส่งออกข้าวสําหรับปี 2023/24 อาจสูงถึง 1.850 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 41% จากปี 2022/23 เป็น 1.3 ล้านตัน เนื่องจากความสนใจอย่างต่อเนื่องของตลาดต่างประเทศ และความคาดหวัง ของราคาธัญพืชที่ดี

ข้าวโพดและข้าวสาลีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นประวัติการณ์

การผลิตข้าวโพดของบราซิลมีแนวโน้มที่จะเกินความคาดหมาย โดยคาดว่าจะมีข้าวโพด 22.8 ล้านเฮกตาร์ ในปี 2023/24 เพิ่มขึ้น 1.3% ในฤดูกาลปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการข้าวโพดในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

คาดว่าสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยที่บราซิลอาจส่งผลให้การผลิตข้าวโพดอยู่ที่ 133 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.4% จากการประมาณการฤดูกาลปัจจุบันที่ 125 ล้านตัน โดยผลผลิตข้าวโพดสําหรับปี 2023/24 อยู่ที่ 5.83 ล้านตัน/เฮกแตร์ อย่างไรก็ตาม ภาระด้านโลจิสติกส์ของบราซิล การขาดสถานที่จัดเก็บ และวิธีการขนส่งที่ท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตของประเทศ

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทําให้การคาดการณ์การส่งออกข้าวโพดสําหรับปี 2023/24 เพิ่มขึ้น 8% ที่ 54 ล้านตัน การนำเข้ามีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือ 1.2 ล้านตัน ในปี 2023/24 เพื่อการผลิตในประเทศที่กว้างขวางมากขึ้น

สําหรับข้าวสาลี การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีรวมถึงสายพันธุ์ต้านทานใหม่ที่ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศแห้ง และทนต่อโรคได้มากขึ้นทําให้มีจํานวนการผลิตเป็นประวัติการณ์ คาดการณ์เบื้องต้นสําหรับพื้นที่ปลูกข้าวสาลีที่ 3.2 ล้านเฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.1 ล้าน ในปี 2022-23 ซึ่งสูงกว่าฤดูกาลก่อนหน้าประมาณ 3% การผลิตในปี 2023/24 อยู่ที่ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 10.6 ล้านตัน

นอกจากนี้ ความพร้อมของที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงฤดูหนาวมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการปลูก ข้าวสาลีในบราซิล  นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ของความต้องการข้าวสาลีระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภัย แล้งส่งผลกระทบต่อพืชผล อาร์เจนตินา สงครามรัสเซีย -ยูเครน และต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทำให้ผู้ผลิตชาวบราซิลขยายการปลูกข้าวสาลีในปี 2023/24

คาดการณ์เบื้องต้นสําหรับการส่งออกข้าวสาลีเป็น 4 ล้านตันต่อปี เนื่องจากคุณภาพของข้าวสาลี บราซิลดีขึ้น (มีปริมาณโปรตีน 12.5%) และดึงดูดความสนใจของตลาดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น บังคลาเทศ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

บราซิลได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งกระทบต่อการส่งออกของข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้น และมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวของบราซิลที่ลดลงในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งบราซิลมีมาตรการช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากการผลิตข้าว ซึ่งไม่กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย ในขณะเดียวกัน บราซิลก็เป็นผู้ผลิตข้าวโพดคาดว่าจะเป็น ผู้ผลิตข้าวโพดรายใหญ่อันดับสามของโลกในปี 2022-23 รองจาก สหรัฐอเมริกาและจีน และก้าวขึ้นสู่อันดับ หนึ่งในการส่งออกข้าวโพดนำสหรัฐอเมริกาที่ 50 ล้านตัน ซึ่งการส่งออกข้าวโพดช่วยสร้างรายได้ทดแทนให้บราซิล

 

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login