หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > นายกรัฐมนตรี เยือนฮ่องกง กระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

นายกรัฐมนตรี เยือนฮ่องกง กระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) เดินทางเยือนฮ่องกงในระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2566 โดยได้พบและหารือทวิภาคีกับนายจอห์น ลี คาชิว ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมทั้งนักธุรกิจรายสำคัญ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้า การลงทุนในทุกมิติ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

  1. ไทยและฮ่องกงเป็นพันมิตรทางการค้าการลงทุนที่สำคัญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกันและกัน พร้อมเชิญผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเดินทางเยือนประเทศไทย
  2. ฮ่องกง เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมจีนกับทุกส่วนในโลก ไทยจะเป็นประตูสู่อาเซียนให้แก่ฮ่องกงและจีน สำรับธุรกิจการค้า สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และภาคบริการ
  3. ไทยชวนฮ่องกงมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (GBA : Greater Bay Area)
  4. นายจอห์น ลี คาชิว แสดงความขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนฮ่องกงเข้าร่วมเป็นสมาชิก RCEP

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ไทยและฮ่องกงมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และรัฐบาล โดยนายจอห์น ลี คาชิว ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เลือกที่จะเดินทางเยือนไทยเป็นประเทศแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง ในช่วงการจัดประชุมเอเปค เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทั้งการค้าและการลงทุนในด้านต่างๆ ต่อไป

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login