หน้าแรกTrade insightอาหาร > ธนาคารกลางเมียนมาอัดฉีดเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อให้สภาพคล่องเข้าสู่ตลาด

ธนาคารกลางเมียนมาอัดฉีดเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อให้สภาพคล่องเข้าสู่ตลาด

ธนาคารกลางเมียนมา (Central Bank of Myanmar: CBM) อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดการเงินในเดือนมกราคม 2567 เป็นจำนวนมาก โดยมีมูลค่า 68.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 313.5 ล้านบาทไทย และ 4.2 ล้านหยวนจีน โดยรายละเอียดดังนี้

วันที่ จำนวนเงินที่ขาย
1 มกราคม 2567 12.93 ล้านเหรียญฯ
5 มกราคม 2567 16 ล้านเหรียญฯ
15 มกราคม 2567 15 ล้านเหรียญฯ
19 มกราคม 2567 50 ล้านบาท
25 มกราคม 2567 9 ล้านเหรียญฯ และ 200 ล้านบาท
26 มกราคม 2567 5 ล้านเหรียญฯ และ 50 ล้านบาท
29 มกราคม 2567 10.4 ล้านเหรียญฯ 13.5 ล้านบาท

และ 4.2 ล้านหยวน

ในปี 2566 ธนาคารกลางเมียนมาอัดฉีดจำนวนเงิน 22.15 ล้านเหรียญฯ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนในปี 2567 ธนาคารกลางเมียนมาอัดฉีดจำนวนเงิน 1.4 ล้านเหรียญฯ 13.5 ล้านบาท และ 4.2 ล้านหยวน สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ยา ไฟฟ้า การเกษตร และโทรคมนาคม โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ 2,100 จ๊าต ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ 58.667 จ๊าตต่อ 1 บาท และ 291.74 จ๊าตต่อ 1 หยวน ในขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดนอกอยู่ที่ประมาณ 3,550 จ๊าตต่อ 1 เหรียญฯ 101 จ๊าตต่อ 1 บาท และ 496 จ๊าตต่อ 1 หยวน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ธนาคารกลางเมียนมาอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต           โดยดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างอิสระตามอัตราแลกเปลี่ยนราคาตลาด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ในการผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยนและการเงิน เพื่อสนับสนุนการค้ามากขึ้น

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ธนาคารกลางเมียนมาอัดฉีดเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อให้สภาพคล่องเข้าสู่ตลาด

Login