หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ท่าเรือขนส่งสินค้าในแอฟริกาตะวันออกมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID 19

ท่าเรือขนส่งสินค้าในแอฟริกาตะวันออกมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID 19

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login