หน้าแรกTrade insightทุเรียน > ทุเรียนจะกลายเป็นผลไม้ส่งออก 5 อันดับแรกของฟิลิปปินส์ หลังจีนเปิดให้นำเข้า

ทุเรียนจะกลายเป็นผลไม้ส่งออก 5 อันดับแรกของฟิลิปปินส์ หลังจีนเปิดให้นำเข้า

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login