หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ตัวเลขส่งออกของสเปนโตขึ้น 4.7% ในครึ่งปีแรก

ตัวเลขส่งออกของสเปนโตขึ้น 4.7% ในครึ่งปีแรก

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว  ได้เผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของสเปนในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้  โดยมูลค่าการส่งออกของสเปนอยู่ที่ 199.95 พันล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ขณะที่มูลค่าการนำเข้าของสเปนอยู่ที่ 216.37 พันล้านยูโร ขยายตัวลดลง 2.9%  ทำให้สเปนขาดดุลการค้าเป็นมูลค่า 16.35 พันล้านยูโร ลดลงจากเดิมที่ขาดดุล 31.96 พันล้านยูโร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือขาดดุลการค้าลดลงถึง 48.8%

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ สเปนส่งออกไป EU เป็นส่วนใหญ่ (สัดส่วน 63.3% ของมูลค่าการส่งออกรวม) และขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  กลุ่มยูโรโซน (สัดส่วน 55.4%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.6%  ส่วนการส่งออกไปยังประเทศอื่นที่เหลือ (สัดส่วน 36.7%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.1% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการส่งออกไปยังลาตินอเมริกา (21.2%) และโอเชียเนีย (17.7%)  ส่วนประเทศที่สเปนส่งออกลดลง ได้แก่ อัฟริกา (-7.6%)  ตะวันออกกลาง (-6.4%)  เอเชียยกเว้นตะวันออกกลาง (-2.4%) และอเมริกาเหนือ (-0.6%)  กลุ่มสินค้าหลักที่สเปนส่งออกไปตลาดโลกมากที่สุดคือ สินค้าทุน (สัดส่วน 18.9% ของมูลค่าการส่งออกรวม) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  รองลงมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (สัดส่วน 18.1%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.2%  อาหารและเครื่องดื่ม (สัดส่วน 17.5%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% และยานยนต์ (สัดส่วน 3.9%)  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.3%

สำหรับแคว้นของสเปนที่มูลค่าการส่งออกเติบโตสูงสุดในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ คือ กัสตีลญ่า เอ ลีออน (16.3%) กาตาโลเนีย (14.5%) และลา ริโอฆา (12.6%)

ขณะที่สเปนนำเข้าสินค้าทุนมากที่สุด (สัดส่วน 21.8% ของมูลค่าการนำเข้ารวม) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  รองลงมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (สัดส่วน 16.4%) ขยายตัวลดลง -9% พลังงาน (สัดส่วน 14.7%) ขยายตัวลดลง -27.7% และอาหารและเครื่องดื่ม (สัดส่วน 12.4%)  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.8%

ความเห็นของ สคต.

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566  มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสเปนอยู่ที่ 873.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยไทยส่งออกไปสเปนเป็นมูลค่า 452.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวลดลง -1.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และนำเข้าจากสเปนเป็นมูลค่า 420.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวลดลง -0.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าที่ไทยส่งออกไปสเปนเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์   รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปสเปนลดลง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสเปนเพิ่มขึ้น  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องสำอาง  เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากสเปนลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ  และอุปกรณ์รถยนต์ เป็นต้น

อนึ่ง ปัจจุบัน สเปนเป็นคู่ค้า อันดับ 40 ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้า อันดับที่ 58 ของสเปน และสเปนเป็นคู่ค้า อันดับ 6 ของไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป (27 ประเทศ ไม่รวมสหราชอาณาจักร) รองจาก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส และเบลเยียม

————————-

Cinco Dias, International Trade Report: Executive Summary, June 2023

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  21-27 สิงหาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login