หน้าแรกTrade insightทุเรียน > ด่านโหย่วอี้กวนก้าวสู่ช่วงฤดูกาลนำเข้าผลไม้อาเซียน

ด่านโหย่วอี้กวนก้าวสู่ช่วงฤดูกาลนำเข้าผลไม้อาเซียน

ด่านโหย่วอี้กวนก้าวสู่ช่วงฤดูกาลนำเข้าผลไม้อาเซียน

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2566เป็นต้นไป เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้อาเซียน ผลไม้อาเซียนที่ได้รับความนิยมในตลาดจีน อาทิ ทุเรียน มังคุด ขนุน แก้วมังกร กำลังเข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่องผ่านด่านโหย่วอี้กวนที่เป็นด่านทางบกที่ติดกับประเทศเวียดนามในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าผลไม้จากประเทศอาเซียนปริมาณ 140,000 ตัน โดยรถบรรทุกหนักกว่า 7,000 คัน  ชนิดผลไม้นำเข้าที่มากที่สุดคือทุเรียน ช่วงไตรมาสแรก ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าทุเรียนปริมาณ 61,000 ตัน ขยายตัว 633.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้านี้มีสัดส่วนคิดเป็น 96% ของปริมาณทุเรียนนำเข้าทั้งหมดของเขตฯ กว่างซีจ้วง และคิดเป็น 66.3% ของทั้งประเทศจีน ทำให้ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านที่นำเข้าทุเรียนมากที่สุดของประเทศจีน

เพื่อรองรับการนำเข้าผลไม้อาเซียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลนำเข้า และรักษาความสุดใหม่ของผลไม้ ปัจจุบันด่านโหย่วอี้กวนได้ดำเนินมาตรการในการส่งเสริมการผ่านด่านของผลไม้ ดังนี้

ใช้ระบบจัดสรรรถบรรทุกรอผ่านด่านแบบอัจฉริยะ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และเครื่องหมายแผนที่ลานจอดรถ  ร่วมกับระบบจดจําป้ายทะเบียนรถบรรทุก ทำให้รถบรรทุกที่เข้าถึงลานจอดรถและขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว ระบบจะจัดคิวและปล่อยให้ผ่านประตูไม้กั้นโดยอัตโนมัติ ส่งเสริมการควบคุมรถบรรทุกในรูปแบบรวมที่ประกอบด้วยด้านการขึ้นทะเบียน ด้านการกำกับดูแล และด้านการตรวจปล่อย ทั้งนี้ ทำให้ด่านโหย่วอี้กวนสามารถจัดสรรรถบรรทุกที่เข้าออกประเทศในรูปแบบอัจฉริยะได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านด่าน ถึงแม้ว่าในช่วงที่มีรถบรรทุกหนาแน่น ก็ทำให้เวลาการผ่านด่านจาก 3-5 วันลดลงกว่าร้อยละ 50 คือไม่เกิน 2 วัน

นำร่องใช้ระบบพิธีการศุลกากรแบบรวดเร็วสำหรับรถบรรทุกเข้าออกประเทศ ซึ่งเป็นด่านแห่งแรกในการใช้ระบบดังกล่าวของจีน หลังจากการใช้ระบบนี้ คนขับไม่ต้องกรอกข้อมูล “บัตรตรวจสอบรถบรรทุก” และไม่ต้องประทับตราบนบัตรรับรองเข้าออกประเทศเพื่อตรวจสอบอีกต่อไป มาตรการนี้ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ และทำให้เวลาตรวจสอบรถบรรทุกลดเหลือไม่เกิน 15 วินาทีต่อคัน เมื่อเทียบกับโมเดลแบบดั้งเดิมแล้วเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 75% สำหรับคนขับที่คุ้นเคยระบบและขั้นตอน ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีก็สามารถผ่านด่านได้

เปิดช่องทาง “Green Lane” ดำเนินการนัดหมายผ่านด่านล่วงหน้าได้ตลอดเวลา “7×24” ชั่วโมง เช่น การเปิดช่องทางนำเข้าทุเรียนโดยเฉพาะ อำนวยความสะดวกในการให้ช่องตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับทุเรียนโดยเฉพาะ และให้ตรวจสอบข้อมูล รวมถึงให้ตรวจสอบและกักกันโรคในโอกาสแรก กำหนดเวลาการผ่านด่านของผลไม้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง รับรองให้ผลไม้แจ้งพิธีการศุลกากรแบบครบวงจรและตรวจปล่อยได้ในวันเดียวกัน ส่งเสริมให้ผลไม้สามรถเข้าสู่ตลาดของจีนได้อย่างรวดเร็ว

เปิดใช้ทางอุโมงค์ภูเขา Zuofushan  จัดสรรเส้นทางให้รถบรรทุกเข้าออกประเทศรอบใหม่และเหมาะสมมากขึ้น ปรับปรุงการแบ่งเขตพื้นที่รอตรวจสอบสำหรับรถบรรทุกนำเข้า จัดทางอุโมงค์ภูเขา Zuofushan ให้เป็นทางวิ่งรถบรรทุกเปล่า รวมถึงการแบ่งเส้นทางวิ่งรถสำหรับรถบรรทุกหนักกับรถบรรทุกเปล่าในเขตบริเวณด่าน ทั้งนี้ ช่วยลดเวลาการผ่านด่านในเขตบริเวณด่านสำหรับรถบรรทุกนำเข้าผลไม้ เพิ่มประสิทธฺภาพในการผ่านด่าน

ความเห็นของสคต.หนานหนิง

ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านที่สำคัญในการนำเข้าผลไม้ไทยเข้าตลาดจีน โดยเฉพาะเป็นทุเรียนเป็นหลัก ปัจจุบัน ด่านโหย่วอี้กวนสามารถนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศเป็น 2 แห่งเท่านั้น ได้แก่ ไทย เวียดนาม อัตราการสุ่มตรวจทุเรียนของไทยอยู่ที่ 30% อัตราการสุ่มตรวจทุเรียนของเวียดนามอยู่ที่ 100% ด่านโหย่วอี้กวนมีการเปิดช่องทางตรวจสอบและกักกันโรคโดยเฉพาะทุเรียนจำนวน 10 ช่อง ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหลายที่กล่าวข้างต้นแล้ว ด่านโหย่วอี้กวนมีการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลไม้อาเซียน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่รถติดหนาแน่นในบริเวณด่าน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนโดยผ่านด่านโหย่วอี้กวนควรติดตามสถานการณ์ของด่านอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงสูญเสียจากเหตุการณ์รถติดแออัดที่บริเวณด่าน นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาใช้ช่องทางนำเข้าผ่านด่านอื่นๆ ของเขตกว่างซีจ้วงได้ แช่น ด่านรถไฟผิงเสีย ด่านท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิง ด่านท่าเรือชินโจว ซึ่งทั้งหมดเป็นด่านที่มีความพร้อมในการรองรับผลไม้นำเข้า

ที่มา :

https://mp.weixin.qq.com/s/UqYePM7tNV8RrfHoJg-pig

https://www.163.com/dy/article/I2HE5BQT0514FC87.html

https://mp.weixin.qq.com/s/1yeKm2q1oPd9DJJ1t3O_1w

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

Login