หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยการไหลเข้าของ Foreign Direct Investment (FDI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60 ในไตรมาส 1/2024

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยการไหลเข้าของ Foreign Direct Investment (FDI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60 ในไตรมาส 1/2024

หน่วยงานทั่วไปด้านสถิติ (The General Authority for Statistics-GASTAT) เปิดเผย การไหลเข้าสุทธิของกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) ในไตรมาสแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60 แตะ 9.5 พันล้านรียัล (2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2023 อยู่ที่ 9 พันล้านรียัล (2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับสภาพแวดล้อมในด้านการลงทุนและสนุบสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดีอาระเบีย

การไหลเข้าของ FDI สู่เศรษฐกิจของประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงไตรมาสแรก 2024 มีมูลค่าประมาณ 17 พันล้านรียัล (4.5 พันล้านเหรียฐสหรัฐ) เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 0.60 เทียบกับ 16 9 พันล้านรียัลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023

ในทางกลับกันกระแสการไหลออกของ FDI ในไตรมาสแรกของปี 2024 ลดลงร้อยละ 5.10 เหลือประมาณ 7.5 พันล้านรียัล (1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 ซึ่งมีมูลค่าราว 8 พันล้านรียัล (2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยการไหลเข้าของ Foreign Direct Investment (FDI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60 ในไตรมาส 1/2024

Login