หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ชาวฟิลิปปินส์ใช้เงินซื้ออาหารมากขึ้น แต่บริโภคน้อยลง

ชาวฟิลิปปินส์ใช้เงินซื้ออาหารมากขึ้น แต่บริโภคน้อยลง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login