หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > จับตาการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ ปี 2567

จับตาการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ ปี 2567

                                        จับตาการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ ปี 2567

แอฟริกาใต้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 แต่การทำนายผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างซับซ้อน ขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป บทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวม ปัจจัยที่ต้องจับตามอง และแนวโน้มบางประการที่อาจมีบทบาทต่อการเลือกตั้งที่จะกำลังมาถึง

พรรคการเมืองหลักของแอฟริกาใต้

 • ANC (African National Congress): พรรครัฐบาลปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับการสนับสนุนที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความแตกแยกภายในพรรค การทุจริตคอร์รัปชัน และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยังคงมีอยู่
 • DA (Democratic Alliance): พรรคฝ่ายค้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพรรค ANC มีแนวโน้มจะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยจุดยืนของพรรคเน้นความมีประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐและต้องการเปลี่ยนประเทศ อนึ่งนี้ พรรค DA มีภาพลักษณ์เป็นพรรคของคนขาว
 • EFF (Economic Freedom Fighters): พรรคที่มีฐานเสียงส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวชาวแอฟริกาใต้ ที่ให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ การปฏิรูปที่ดิน และการโอนสัญชาติ
 • Action SA:  พรรคการเมืองน้องใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้ ฐานเสียงของพรรคกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ในอยู่เขตเมือง

ปัจจัยที่จะนำไปสู่ชัยชนะของพรรค

 • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ : ขณะนี้ แอฟริกาใต้กำลังเผชิญปัญหาต่างๆ อาทิ ขาดแคลนไฟฟ้า (ไฟฟ้าดับทุกวัน ในบางช่วงเวลา เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้สมดุลไฟฟ้าที่ผลิตได้) อัตราการว่างงานสูง ต้นทุนค่าครองชีพที่สูง หากพรรคการเมืองใดแสดงความมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวย่อมมีโอกาสได้รับการเลือกตั้ง
 • การจัดตั้งรัฐบาลผสม: การเมืองของแอฟริกาใต้อาจทำให้เกิดรัฐบาลผสม ซึ่งการเจรจาก่อนการเลือกตั้งและการรับรู้ของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลผสม จะมีนัยสำคัญต่อคะแนนเสียงของพรรค
 • การลงทะเบียนเลือกตั้งและการออกมาใช้สิทธิ์ : แม้ว่าขณะนี้ การลงทะเบียนเลือกตั้งในอัตราต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่การมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงจะส่งผลต่อชัยชนะของพรรค
 • ภาวะผู้นำ : ภาวะผู้นำ ภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ และความสามารถในการเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ข่าวลือและปัญหาภายในพรรคจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

   แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

 • ที่ผ่านมา พรรค ANC ได้ครองอำนาจในรัฐบาลมายาวนาน 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดการปกครองประเทศของคนผิวขาว (คนกลุ่มน้อยในแอฟริกาใต้) โดยนายเนลสัน แมนเดลา เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง และพรรค ANC ของเขาได้ยุติการแบ่งแยกสีผิว นำไปสู่ยุคใหม่ของการปกครองด้วยเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลลา พรรค ANC ได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่คะแนนเสียงที่ลดลงจะมีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ ยังไม่ชัดเจน
 • พรรคฝ่ายค้าน อาทิ DA และ EEF รวมทั้ง ActionSA จะได้รับคะแนนเสียงมากเพียงไร ยังไม่ชัดเจน และยังไม่ชัดเจนว่า พรรคใดจะไปร่วมเป็นรัฐบาลผสมกับพรรค ANC
 • การจัดตั้งรัฐบาลผสม : พรรคเล็กอาจจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญ ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งอาจจะนำไปสู่การไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล

คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ(The Independent Electoral Commission) กล่าวว่า ปี 2567  มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 27.79 ล้านคน (เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55) ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีระบบประชาธิปไตยที่แอฟริกาใต้ โดยช่วงอายุ 18-39 ปี ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 11.70 ล้านคน  (คิดเป็นร้อยละ 42 ของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด)

ความเห็นของ สคต. :  เมื่อปี 2562 การเลือกตั้งทั่วไปของแอฟริกาใต้ พรรค ANC ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 57.5 ได้ที่นั่งในรัฐสภา 230 ที่นั่ง จากทั้งหมด 400 ที่นั่ง  (ปี 2557 พรรค ANC ได้คะแนนเสียงร้อยละ 62.25) โดยนายไซริล รามาโฟซา ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าพรรค ANC จะได้รับคะแนนเสียงน้อยลงกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาผลงานการบริหารประเทศของพรรค ANC ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ อาทิ การคอร์รัปชัน การว่างงานอัตราสูง การขาดแคลนไฟฟ้า ค่าครองชีพสูง จึงเป็นโอกาสให้กับพรรค DA จะได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น หากพรรค ANC ไม่ได้รับเสียงข้างมาก นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ของแอฟริกาใต้จะเป็นอย่างไร จำเป็นอย่างยิ่งที่คู่ค้าของแอฟริกาใต้ต้องจับตามองผลการเลือกตั้งครั้งนี้

 

ที่มา : www.gauteng.net  www.sanews.gov.za

เครดิตภาพ www.businesstech.co.za

สคต. ณ กรุงพริทอเรีย

main@thaitradeofficesa.co.za

มีนาคม 2567

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : จับตาการเลือกตั้งแอฟริกาใต้ ปี 2567

Login