หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > งานแสดงสินค้า WOFX- World Furniture Expo 2023

งานแสดงสินค้า WOFX- World Furniture Expo 2023

WOFX-World Furniture Expo งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบดีไซน์และของใช้ภายในบ้านจัดโดย Worldex Exhibition & Promotion Pvt. Ltd., ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Bombay Exhibition Center เมืองมุมไบ การจัดงานในครั้งนี้ถูกเลือกให้เป็นเมืองมุมไบเนื่องจากมีบรรยากาศที่มีความเป็นชีวิตชีวาของความเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและจุดรวมของผู้ซื้อ ผู้นำเข้ารายใหญ่รายสำคัญของประเทศ

งานแสดงสินค้า WOFX เป็นเวที B2B ชั้นนำระดับนานาชาติของอินเดียสำหรับการนำเสนอแนวโน้มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบดีไซน์และของใช้ภายในบ้าน โดยผู้ประกอบการสามารถโชว์เคสสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสินค้าที่สอดแทรกนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือแม้แต่งานฝีมือที่เน้นความประณีต โดยภายในงานจะมีกลุ่มผู้แสดงสินค้าประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มสถาบัน กลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก เฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน ของตกแต่งบ้าน พลาสติก ของเครื่องใช้ภายในบ้าน สถาบันการศึกษา และสินค้า Outdoor ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมได้แก่นายหน้า กลุ่มค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า Agent ผู้นำเข้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ HORECA (Hotel Restaurant and café) มีผู้จัดแสดงสินค้าเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คูหา มากกว่า 700 แบรนด์และคาดว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงกว่า 20,000 ราย นอกจากนี้ ยังมีคูหาต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ฝรั่งเศส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทย (14 บริษัท) เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ตุรกี อิตาลี จีน ฮ่องกง บังกลาเทศ และศรีลังกา อย่างไรก็ดี การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสำคัญ อาทิ  SME Chamber of Commerce Association of Furniture Manufacturers & Traders (AFMT) The Federation Of Hotel & Restaurant Association of India (FHRAI) และ Retailers Association of India (RAI) เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ตลาดเฟอร์นิเจอร์ของประเทศอินเดีย มีแนวโน้มเติบโตไปในทางบวกซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับซัพพลายเออร์และแบรนด์ต่างๆ จากข้อมูลเชิงสถิติระบุว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการค้าถึง 26.85 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 คิดเป็นการขยายตัวสูงถึง 11.2% ต่อปี โดยในปี 2023 (ม.ค.-ต.ค) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอินเดียมีมูลค่า 15.79 พันล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 26.85 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2028 โดยในปี 2022 ตลาดเฟอร์นิเจอร์ของอินเดียสร้างรายได้ให้กับประเทศสูงถึง 23.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้จัดงานคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้สูงถึง 37.2 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ในปี 2026 คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่ 13.37 %.

2. ในส่วนของตลาดของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง 33.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะขยายตัวได้ถึง 40.98 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2028 คิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 4.14%. สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สินค้าเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านมีการขยายตัวนั้น เนื่องมาจากการออกแบบดีไซน์ การตกแต่งภายในบ้านที่มีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดจากอานิสงค์ของการขยายตัวตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเจริญเติบโตของประชากร รายได้ของประชากรและความเจริญในสังคมเมือง

ผลกระทบเชิงบวกสำหรับผู้ส่งออกไทย

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า WOFEX ในประเทศอินเดีย จะทำให้บริษัทไทยได้มีโอกาสขยายช่องทางการค้า สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านที่มีสินค้านำเข้ามากกว่า 44 ประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2023 -2024 ซึ่งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า WOFX จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพบลูกค้ารายใหม่ๆ ผู้นำเข้าที่มีศักยภาพทั้งผู้กระจายสินค้าและที่สำคัญสามารถ
โชว์เคสสินค้าของตนได้โดยตรงกับลูกค้าภายในงาน  นอกจากนี้ บริษัทไทยจะได้ประโยชน์จากจัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ การสร้างเครือข่าย (Business & Networking) 2.เจาะกลุ่มลูกค้า (Clientele) 3. การสร้างและยกระดับความร่วมมือ (Collaboration) 4. เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้ค้าปลีกมากมายที่มองหาสินค้าตรงความต้องการ

ข้อคิดเห็น

ตลาดเฟอร์นิเจอร์ของประเทศอินเดีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 14 ของโลก มีแนวโน้มเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเป็นที่น่าสนใจว่ารายได้ต่อหัวของประชากรอินเดีย คาดว่าจะขยับตัวสูงขึ้น 2.5 เท่าในช่วงปี 2016 ถึง 2027 ในขณะที่การบริโภคจะขยายตัวเป็น 3 เท่าอาจสูงถึง 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้ในปี 2025 ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มผู้ที่มี
ความมั่งคั่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับอินเดียมีการนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยเป็นลำดับที่ 9 โดยระหว่างปี 63-65 มูลค่าส่งออกคิดเป็น 19.75 34.84 และ 25.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ และล่าสุดในปี 66 (ม.ค.-ต.ค) มูลค่าส่งออกคิดเป็น 27.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 23.55% เทียบจากปีที่ผ่านมา สคต.มุมไบเห็นว่า ด้วยแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบและของเครื่องใช้ตกแต่งบ้านในตลาดศักยภาพอย่างอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า WOFX จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าอินเดียและนานาชาติ สร้างเครือข่าย ยกระดับธุรกิจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการส่งออกและการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี FTA อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับธุรกิจได้ต่อไป

 

 

ที่มา: 1.https://aceupdate.com/wofx-2023-gateway-to-global-furniture-and-design-marketplace/#:~:text=This%20grand%20event%20is%20set%20to%20unfold,the%20prestigious%20Bombay%20Exhibition%20Center%20in%20Mumbai.

2.https://tradeshows.tradeindia.com/wofxworldexpo/#:~:text=Attend%20a%20furniture%20exhibition%20in%20Mumbai%202023.,Nov%202023%20at%20Bombay%20Exhibition%20Center%20in  3.https://10times.com/wofx/reviews

อ่านข่าวฉบับเต็ม : งานแสดงสินค้า WOFX- World Furniture Expo 2023

Login