หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > คาดราคาพลังงานในเช็กปรับขึ้นปีหน้า หลังรัฐบาลเตรียมยกเลิกเพดานราคาไฟฟ้าและแก๊สปี 2567

คาดราคาพลังงานในเช็กปรับขึ้นปีหน้า หลังรัฐบาลเตรียมยกเลิกเพดานราคาไฟฟ้าและแก๊สปี 2567

คาดราคาพลังงานในเช็กปรับขึ้นปีหน้า หลังรัฐบาลเตรียมยกเลิกเพดานราคาไฟฟ้าและแก๊สปี 2567
****************************

ในปีหน้าหลายฝ่ายคาดว่าทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในสาธารณรัฐเช็ก จะต้องเผชิญกับค่าพลังงานที่สูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลเช็กได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการการให้ความช่วยเหลือในด้านราคาพลังงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊ส  ซึ่งการตัดสินใจยกเลิกนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะยกเลิกการให้มาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว อาทิ การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานพลังงาน POZE  การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายพลังงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมทั้งการกำหนดราคาเพดาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับราคาพลังงานได้พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2565 ที่ราคาพลังงานสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ที่มา : freepix
ที่มา : freepix

ทั้งนี้ หลังจากยกเลิกมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวในปีหน้า คาดว่าราคาพลังงานจะสูงขึ้นตามการขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ราคาพลังงานได้ปรับลดลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า แนวโน้มราคาพลังงานจะลดลงต่อไปได้อีก  โดยผู้ให้บริการพลังงานในตลาดหลายรายได้เสนออัตราราคาที่ต่ำกว่าราคาเพดานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่ใช้แก๊สในการทำอาหาร ระบบน้ำร้อน และทำความร้อนอื่น ๆ
จะประหยัดเงินได้ถึง 15,000 เช็กคราวน์ใน 1 ปี เมื่อเทียบกับราคาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งการทำสัญญาใหม่กับ
ผู้ให้บริการในตอนนี้ จะทำให้ได้ราคาต่ำลงกว่าเดิมประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปีนี้

นายกรัฐมนตรี ฟีอาล่า ย้ำว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่ในตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  โดยคาดหวังว่าทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะสามารถบริหารจัดการผลกระทบจากการยกเลิกนโยบายดังกล่าวได้ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสแตนยูร่า ได้ชี้ให้เห็นว่า ความช่วยเหลือของรัฐบาลในด้านราคาพลังงาน ส่งผลดีต่อทั้งกลุ่มที่มีความจำเป็นหรือได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมทั้งกลุ่มที่ไม่ได้มีภาระหรือความจำเป็นทางการเงิน  นอกจากนี้ รัฐบาลจะกลับมาใช้ค่าธรรมเนียมแบบเดิมที่ใช้มาก่อนหน้านี้ในกรณีที่มีการใช้แหล่งพลังงานทดแทนได้

การยกเลิกมาตรการให้ความช่วยเหลือในเรื่องราคาพลังงานของรัฐบาลนั้น  ผู้บริโภคในสาธารณรัฐเช็กจำเป็นต้องเตรียมตัวเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น  โดยเน้นการให้ความสำคัญของการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

แผนการยกเลิกนโยบายหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลเช็ก ในการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าพลังงานให้กับประชาชนที่จะเริ่มต้นในปี 2567 นั้น ทำให้หลายฝ่ายออกมาส่งสัญญาณว่า ทั้งครัวเรือนและภาคเอกชนจะต้องเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนภายหลังการยกเลิกมาตรการฯ ดังกล่าว  ซึ่งการส่งสัญญาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคในครัวเรือนและภาคเอกชน  เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานที่จะเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันคาดการณ์ว่า ด้วยราคาพลังงานในปัจจุบันที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อเสนอสัญญาใหม่ของผู้ให้บริการพลังงานที่ได้ปรับลดราคาลงต่ำกว่าระดับเพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้ จะช่วยชดเชยให้ประชาชนไม่ต้องเผชิญกับภาวะราคาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เท่ากับในปี 2565  ซึ่งหมายความว่าผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการความช่วยเหลือดังกล่าว จะมีไม่มากเท่ากับช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานยังคงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  โดยคาดว่า หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ความช่วยเหลือดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคเอกชนอย่างมาก รัฐบาลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนและเสนอมาตรการอื่น ๆ มาชดเชยและลดผลกระทบดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

ในช่วงสถานการณ์ตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในเรื่องราคาพลังงานว่าจะปรับขึ้นไปในทิศทางใด หรือมากน้อยเพียงใดนั้น สำหรับสถานการณ์ตลาดสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาจจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงดีมานด์มากนัก เมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ๆ และสำหรับธุรกิจบริการ HORECA ยังคงมีโอกาสจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น แต่ในช่วงปลายปีที่มักมีการจับจ่งจายซื้อของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ตลาดสินค้าของใช้ของแต่งบ้านอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนจะต้องเตรียมการประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ในปีหน้าค่าพลังงานจะสูงขึ้นมาอีกหลังยกเลิกมาตรการฯ ดังนั้น ปัจจัยราคายังคงมีความสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกควรจะพิจารณาวางแผน บริหารจัดการลดต้นทุน การเสนอโปรโมชั่นพิเศษ  เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จุดแข็งในเรื่องคุณภาพของสินค้า ความพิเศษแตกต่างจากสินค้าของประเทศคู่แข่ง ยังคงป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตและฝ่ายการตลาดจะต้องพัฒนาและเน้นย้ำให้กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า ได้ทราบ เนื่องจากสินค้าดีมีคุณภาพยังเป็นจุดขายสำคัญต่อทั้งผู้มีรายได้สูงและรายได้ปานกลาง ที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยต่อเนื่องมากที่สุด

***************************************

ที่มา :

Expat.cz

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login