หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > คาดการณ์เศรษฐกิจโปแลนด์ปี 2567

คาดการณ์เศรษฐกิจโปแลนด์ปี 2567

National Bank of Poland (NBP) ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจของโปแลนด์ในปี 2567 โดยระบุว่า เศรษฐกิจของโปแลนด์ในปี 2567 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.9 – 3.8 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.1-5.1 ในปี 2568 ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่รัฐบาลจะไม่มีปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ที่ร้อยละ 5.75) ขณะที่คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.5 และอาจปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.2

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

รายงานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ในปี 2567 ของ NBP ในครั้งนี้ ถือเป็นการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วประเทศของโปแลนด์ โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นว่า การคาดการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่าทีของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศภายหลังที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม มีนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนได้ตั้งข้อสังเกตุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ในปี 2567 อาจจะไม่เพิ่มสูงมากดังที่ NBP คาดการณ์ไว้ และมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งหากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จลุล่วงและมีการประกาศนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมแล้ว NBP ควรจะปรับเปลี่ยนรายงานการคาดการณ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

Polish Press Agency

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login