หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ต่อภาคประมง

ความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ต่อภาคประมง

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/FTA/EFTA.pdf

Login