หน้าแรกTrade insightข้าว > ข้อตกลงอินเดีย – กลุ่มเอฟต้า: อินเดียหั่นภาษีนำเข้าแลกกับเม็ดเงินลงทุน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อตกลงอินเดีย – กลุ่มเอฟต้า: อินเดียหั่นภาษีนำเข้าแลกกับเม็ดเงินลงทุน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login