หน้าแรกTrade insightวัสดุก่อสร้าง > ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในปี 2565

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในปี 2565

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login