หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ข่าวเด่นฉบับที่ 20 (อิโตชู เทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมุ่งขยายตลาดน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนในญี่ปุ่น)

ข่าวเด่นฉบับที่ 20 (อิโตชู เทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมุ่งขยายตลาดน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนในญี่ปุ่น)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login