หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นแนวโน้มใหม่ในเวียดนาม ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและเปลี่ยนเส้นทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเวียดนามด้วย โดยเวียดนามมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนประมาณร้อยละ 93-95

นาง Duong Thuy Dung ผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัท (Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) ในเวียดนามกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา นักพัฒนาได้สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะกับตลาดในเวียดนาม ตั้งแต่นโยบายการขายไปจนถึงการนำเทคโนโลยีออนไลน์และความเป็นเสมือนจริงมาใช้ในการแนะนำสินค้าและการตลาด โดยอสังหาริมทรัพย์เป็นช่องทางการลงทุนที่สำคัญ และเทคโนโลยีจะช่วยให้นักลงทุนไว้วางใจมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จึงสนใจที่จะวิจัยและนำเทคโนโลยีในกิจกรรมทางธุรกิจและการจัดการ นอกจากนี้ คนเวียดนามมักมองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นช่องทางการลงทุน ดังนั้น ตลาดที่มีศักยภาพนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับนักพัฒนาในการใช้ประโยชน์และพัฒนามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ศูนย์กลางการค้า ไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นแนวโน้มที่ดีเช่นกัน

ตามรายงานดัชนีของความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์จาก batdongsan.com.vn พบว่า ชาวเวียดนามปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในกิจกรรมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น ปัจจุบันผู้ซื้อมากถึงร้อยละ 72 เลือกอสังหาริมทรัพย์ทางออนไลน์ ร้อยละ 60 ต่อรองราคาทางออนไลน์ และอัตราการขายและสัญญาการซื้อที่ลงนามทางออนไลน์คือร้อยละ 6 ดังนั้น ในปัจจุบันเพื่อดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

นาย Can Van Luc นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam: BIDV) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการทำธุรกรรมและการจัดการ เพิ่มการเข้าถึงตลาดและข้อมูล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน และกลายเป็นเทรนด์ผู้นำตลาดในอนาคต ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ตลาดพัฒนาอย่างเป็นมืออาชีพ

                                                                                                                          (จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในยุคดิจิทัลการตลาดดิจิทัลของอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นกระแส ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์กำลังหาข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมีตัวเลือกมากมายสำหรับรูปแบบโฆษณา ช่องทางการตลาดและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสร้างโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ จาก National Association of Realtors ผู้ซื้อบ้านร้อยละ 93 ใช้เว็บไซต์ออนไลน์และร้อยละ 73 ใช้เว็บไซต์หรือแอพมือถือ และแท็บเล็ต เนื่องจากผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์มีการเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้น กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ในปัจจุปันการบริโภคของคนเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เนื่องจากอีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการเข้าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและมีการเข้าถึงออนไลน์เพิ่มขึ้น การโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญ เช่น Zalo, TikTok และ YouTube กับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอื่นๆ ทำให้มีการเข้าถึงตลาดต่างๆในเวียดนามมากขึ้น โดยการเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทางการอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามจะเพิ่มโอกาศของผู้ประกอบการในการขยายตลาด นอกจากนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายการเติบโตทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดเวียดนาม

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม

Login